BLOGI:

Süstaslaalomi klubi Pirita on kolme entusiasti (Marcis Laidinš, Tarmo Peiker ja Lembit Uudsemaa) poolt 2009. aastal süsta- ja kanuuslaalomi edendamiseks loodud mittetulundusühing.

Ühingu konkreetsemateks eesmärkideks on:
  • Pirita jõele süsta- ja kanuuslaalomi raja ehitamine;
  • siseriiklike ja rahvusvaheliste võistluste korraldamine;
  • noortele ja täiskasvanutele treenimisvõimaluste loomine;
  • süsta- ja kanuuslaalomi kui tervisespordi propageerimine.