BLOGI:

Reeglid

Lühiülevaade slaalomi reeglitest

Slaalomis võisteldakse jõele (või kanalile) märgitud raja võimalikult kiires ja veatus läbimises. Rada märgitakse vee kohale riputatavate postide, mida nimetatakse väravateks, abil.

Väravad jaotuvad allavooluväravateks (rohelise ja valge triibulised), mida läbitakse, nagu nimigi ütleb, vooluga samas suunas ja vastuvooluväravateks (punase ja valge triibulised), mis tuleb läbida vastuvoolu.

Värava läbimiseks loetakse võistleja pea ja samaaegselt osa paadi väravapostide vahelise mõttelise joone ületamist. Kuna posti alumine ots jääb enamasti veest ca 20 cm kõrgusele, siis võimaldab see väga mitmesuguseid tehnikaid.

Väravad on nummerdatud ning neid tuleb läbida etteantud järjekorras. Väravaposti puutumisel aeru, paadi või võistleja enda poolt, lisatakse sõiduajale trahv 2 sekundit. Sõidu tulemus saadakse aja (sekundites) ja trahvipunktide liitmisel.

Slaalomitrassi pikkus on 250 kuni 400 meetrit ning seal võib olla minimaalselt 18 ja maksimaalselt 25 väravat, millest 6 kuni 7 on vastuvooluväravad. Ajaliselt valitakse raja pikkus selline, et kiireimad võistlejad ei läbiks seda kiiremini kui 90 sekundit.

Võistlus koosneb kahest võistluskatsest. Võistleja tulemusena läheb alates 2009. aastast arvesse kahest sõidust parim (varem kehtis reegel, et tulemus saadakse kahe sõidu summeerimisel). Suurvõistlustel korraldatakse eraldi kvalifikatsioon, poolfinaal ja finaal.

Paadiklassid
Võistlusi peetakse ühestel süstadel (K1) ning ühestel (C1) ja kahestel (C2) kanuudel. Kui süstadel on rahvusvahelistel võistlustel arvestus eraldi nii meestele kui naistele, siis ühestel kanuudel on naistele eraldi klass alles nüüd tekkimas - Euroopa meistrivõistlustel 2010. aastal ja olümpia mängudel alles 2016. aastal. Kaheses kanuus ei arvestata eraldi mees-, nais- ja segapaare.

Korraldatakse ka meeskondlikke võistlusi, kus ühes meeskonnas on 3 süsta või kanuud.

Varustus
Slaalomis kasutatavatele sõiduvahenditele on kehtestatud reeglid nii mõõtude kui ka kaalude osas:
К1: minimaalne pikkus 3,50 m, minimaalne laius 0,60 m, minimaalne kaal 9 kg;
C1: minimaalne pikkus 3,50 m, minimaalne laius 0,65 m, minimaalne kaal 10 kg;
C2: minimaalne pikkus 4,10 m, minimaalne laius 0,75 m, minimaalne kaal 11 kg.

Kõik võistlejad peavad kandma ohutusvesti ja kiivrit.

Ametlikud reeglid
ICFi reeglid (inglise keeles)
EAFi reeglid