BLOGI:

Ohutusjuhend

OHUTUSJUHEND

Ohud, nende vältimine ja käitumine õnnetusjuhtumi puhul Balti karikavõistlustel süsta- ja kanuuslaalomis Jägala jõel.


Näiteid ohtudest, mis võivad lõppeda trauma, terviserikke või surmaga:

Ohud jõel:

 • Võistlejal on oht uppuda või alajahtuda veesõiduki ümberminemisel või veega täitumisel.

 • Võistleja peab arvestama, et vee liikumiskiirus on kohati väga erinev ning see võib põhjustada veesõiduki ümberminemise.

 • Jõkke kukkunud puud on suureks ohuks, eriti kiirevoolulistel jõelõikudel. Otsasõit vette langenud puule võib põhjustada veesõiduki purunemise , ümberminemise ja/või võistleja kinnijäämise puuokstesse. Puuokstesse kinnijäämisel on oht uppuda.

 • Sõltuvalt veetasemest võib jões olla kive mida ei märgata ning millele otsasõit võib lõppeda ümberminemise või veesõiduki purunemisega.

Võistlustrass:

 • Võistlustrass kvalifitseerub suurveega 2.-3. klassi kärestikuna ja trassil on: suured kivid, vee suur voolukiirus, keskmise suurusega lained, kivide taga tugev tagasivool, jõe suur langus enne finišit. Nõutav oskuste tase: kogenud aerutaja.

 • Võistlustrassil on korraldaja poolt eemaldatud vette kukkunud ohtlikud puud.

 • Peale finišit on jõgi kärestikuline ja kiire vooluga ning esineb vette langenud puid.

 • Treeningute ajal võistlusrajal kaldajulgestus puudub.

 • Võistluste ajal on iga trassi läbinud osaleja kohustatud finišis jääma oma süsta ja ootama ära järgmise osaleja ja teda vajadusel abistama.

 • Võistleja ümberminekul on soovitatav randuda jõe paremkaldal.

 • Soovitatav on eskimopöörde oskus.

Ohtude vältimine ja riskide vähendamine:

 • Võistleja on kohustatud ise hindama riske ja ohte ning oma võimeid nende ohtudega toime tulla võistlusraja läbimisel.

 • Võistleja on kohustatud võistluse katkestama kui ta tunneb, et tema isiklikud võimed ei võimalda enam turvaliselt trassi läbimist jätkata.

 • Võistleja võib läbida võistlustrassi jõel vaid siis, kui ta on kindel, et tema isiklikud võimed võimaldavad ümbermineku korral jõuda kaldale (ujumisoskus).

 • Võistleja on kohustatud kandma veesõidukis olles nõuetekohast ja kinnitatud päästevesti.

 • Võistleja on kohustatud kandma kiivrit.

 • Võistleja on kohustatud kandma sobivat riietust mis välistab vette sattudes alajahtumise.

Õnnetustele reageerimine.
Juhul kui võistlejal juhtub trauma või terviserike, mis muudab ta liikumisvõimetuks ja/või nõuab kiiret meditsiinilist abi, siis:

 • Esimesena jõuab õnnetuspaigale tõenäoliselt teine võistleja. Õnnetusse sattunu abistamine on iga võistleja kohustus.

 • Kõigi võistlejate kohustuseks on teavitada õnnetusest korraldajaid. Esimesena õnnetuskohale saabunud osaleja jääb kannatanut abistama.

 • Sõltuvalt olukorrast organiseerib korraldaja kiirabi kohalesaabumise või kannatanu transpordi võistluskeskusesse.

 • Võistleja peab arvestama, et kiirabi saabumine raskesti ligipääsetavale maastikule võib võtta aega.