BLOGI:

Juhend

Balti karikavõistlused SÜSTA- JA KANUUSLAALOMIS

2022. a


Aeg

 • Võistlused toimuvad 02. - 03. aprillil 2022. a. Sõltuvalt veetasemest võib võistluse toimumise aeg muutuda varasemaks või hilisemaks.

Võistluspaik

 • Harju maakond Jõelähtme vald, Jägala-Joa küla, Jägala jõgi, tähistus laagripaika Jägala joa paremkaldast (allavoolu).

Osavõtjad

 • Võistlused on lahtised ning mõeldud kõigile veeslaalomi ja veematkatehnikast huvitunud isikutele ning organisatsioonidele.


AJAKAVA:

Laupäev, 02. aprill:
 • 10:30 stardijärjekorra teavitamine

 • 10:45 tiimijuhtide koosolek

 • 11:30 Võistluste ajagraafiku teavitamine
 • 12:00 1. kvalifikatsiooni sõit

 • 13:00 2. kvalifikatsiooni sõit

 • 14:00 võistlusraja muutmine finaali jaoks

 • 14:30 finaal: 50% võistlejatest, kuid mitte rohkem kui 10 võistlejat ja mitte vähem kui 4 võistlejat (K1, K1W, C1)

 • 16:00 autasustamistseremoonia


Pühapäev, 03. aprill:

 • 10:30 stardijärjekorra teavitamine

 • 10:45 tiimijuhtide koosolek

 • 11:30 Võistluste ajagraafiku teavitamine
 • 12:00 1. kvalifikatsiooni sõit

 • 13:00 2. kvalifikatsiooni sõit

 • 14:00 võistlusraja muutmine finaali jaoks

 • 14:30 finaal: 50% võistlejatest, kuid mitte rohkem kui 10 võistlejat ja mitte vähem kui 4 võistlejat (K1, K1W, C1)

 • 16:00 autasustamistseremoonia


Võistluste reeglid:

Võistlusklassid:

 1. Mehed K1M ühene süst

 2. Naised K1W ühene süst

 3. Mehed C1M ühene kanuu

 4. Naised C1W ühene kanuu

 • Korraldajad jätavad õiguse võistlusklasside muutmiseks, kui ühes võistlusklassis on alla 4 sõiduvahendi.

Autasustamine:

 • Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat diplomiga.

Võistleja vastutus:

 • Võistlustrassi läbimine on iga võistleja omal vastutusel, mistõttu iga sõitja peab valima vastavalt oma võimetele sõidustiili ning varustuse.

 • Võistleja peab kandma riietust mis väldib vette sattudes alajahtumise.

 • Igal võistlejal on kohustuslik ujumisoskus, mida võistleja kinnitab oma allkirjaga registreerimislehel.

 • Võistluste korraldaja ei vastuta võistlejale või tema varustusele tekkida võiva võimaliku kahju eest.

Vaidluste lahendamine:

 • Protestid tuleb esitada kirjalikult hiljemalt 15 min pärast konkreetset juhtumit.

 • Protesti esitamisel tuleb tasuda kautsjon, 15 eurot, vastavalt ICF reeglitele.

 • Vaidlused vaatab läbi võistluste kohtunikekogu pärast võistluste lõppemist hiljemalt 30 min jooksul.

Majutus ja toitlustus:

 • Kõik osavõtjad on isemajandamisel ja nende lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon või osavõtja isiklikult.

Registreerimine:

Osavõtumaks:

 • Osavõtumaks: registreerumisel kuni 29.03.2021 kell 23:59: 15 EUR üks paadiklass päevas, registreerumisel alates 30.03.2022: 20 eurot üks paadiklass päevas.

 • Tasuda saab ülekandega: Süstaslaalomi Klubi Pirita MTÜ, a/a EE302200221049001195, Swedbank, selgituseks osaleja(te) nimed ja kuupäev(ad).

   

Võistluste korraldaja:
MTÜ Süstaslaalomi Klubi Pirita